Amazing Show

Trung Quân Idol – Hiền Thục – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Trung Quân Idol & Ái Phương – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Phạm Quỳnh Anh – Amazing

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 400,000đ

Dalab – Miu Lê – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ