Lululola tháng 7

Noo Phước Thịnh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 600,000đ

Cẩm Ly – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Tăng Phúc – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Văn Mai Hương – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Happy B’day #1

Số 4 Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt

Giá: 200,000đ

Lê Hiếu – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Phan Manh Quỳnh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Lam Trường – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ