Mây Lang Thang Show

LỊCH DIỄN THÁNG 09/2023 MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

LỊCH DIỄN THÁNG 08/2023 MÂY LANG THANG ĐÀ LẠT

Mây In The Nest, 519 thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Phượng Vũ – Mây Lang Thang Show

Số 4 Trần Quang Diệu, P.10, TP. Đà Lạt

Giá: 200,000đ

Trịnh Thăng Bình – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Bằng Kiều – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 650,000đ

Dương Edward – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Myra Trần – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Tình Khúc Từ Công Phượng – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 650,000đ

Lương Bích Hữu – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Noo Phước Thịnh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 600,000đ

Phạm Quỳnh Anh – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Ưng Hoàng Phúc – Mây Lang Thang Show

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Lululola Show

LỊCH DIỄN THÁNG 08/2023 TẠI LULULOLA ĐÀ LẠT

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

Ưng Hoàng Phúc – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Hoàng Dũng – LuLuLoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Cẩm Ly – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Tăng Phúc – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Văn Mai Hương – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Lân Nhã – Mây Lang Thang Đà Nẵng

VERANDA – Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Giá: 500,000đ

Lê Hiếu – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Phan Manh Quỳnh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Vũ Cát Tường – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Jimmii Nguyễn – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Amazing Show

Hoàng Dũng – Dalat By Night Show

Sân khấu Dalat By Night, số 09, Đinh Tiên Hoàng, P2, Đà Lạt

Giá: 499,000đ

Trịnh Thăng Bình – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Trung Quân Idol – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Văn Mai Hương – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt

Giá: 800,000đ

Trung Quân – Thùy Chi – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 700,000đ

Văn Mai Hương – Tăng Phúc – Trương Thảo Nhi – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Trịnh Thăng Bình – Amazing Show

Sân khấu Dalat By Night, số 09, Đinh Tiên Hoàng, P2, Đà Lạt

Giá: 600,000đ

Đặt vé Liveshow Acoustic Dalat by Night

Sân khấu Dalat By Night, số 09, Đinh Tiên Hoàng, P2, Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Văn Mai Hương – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Myra Trần – Mai Tiến Dũng – Amazing Show

Sân khấu Dalat By Night, số 09, Đinh Tiên Hoàng, P2, Đà Lạt.

Giá: 800,000đ

Trịnh Thăng Bình – Liz Kim Cương – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Nguyên Hà – Dương Edward – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Vé Liveshow

Vũ Cát Tường – Phi Hành Gia Cô Đơn – LuLu LoLa

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê , Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Lân Nhã – Mây Lang Thang

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 450,000đ

Trung Quân Idol – Ngô Lan Hương – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Hà Nhi – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH – Mây Lang Thang 05/05/2023

Thôn Măng Lin, Phường 7, Đà Lạt

Giá: 450,000đ

PHẠM KHÁNH HƯNG 27.05

7B Hoàng Hoa Thám ( Hẻm Hầm Đá, Sau Dinh I), phường 10, Đà Lạt

Giá: 250,000đ

Phương Linh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Tăng Phúc – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Thùy Chi – Vương Anh Tú – Mây Lang Thang

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Bạch Công Khanh – Mây Lang Thang

7B Hoàng Hoa Thám ( Hẻm Hầm Đá, Sau Dinh I), phường 10, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Ba cô du xuân #1 – Mây Lang Thang

The Nest Dalat, 519 Thôn Măng Lin, Phường 7, TP Đà Lạt

Giá: 250,000đ

18.03 Uyên Linh | Khi Giấc Mơ Về

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: 400,000đ