Lululola tháng 5

Lịch Diễn Tháng 5/6/7/8 – 2023 Tại Lululola Đà Lạt

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giá: Liên hệ

TUẤN HƯNG – HÀ NHI 14.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 500,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH – THÙY CHI 20.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

VŨ CÁT TƯỜNG – LULULOLA 06/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 500,000đ

BÙI LAN HƯƠNG – LULULOLA 12/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 300,000đ

LÂN NHÃ – VŨ THẢO MY 21.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH – THÙY CHI – 20/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHƯƠNG LINH – QUỐC THIÊN 27.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

TUẤN HƯNG – HÀ NHI – 14/05/2023

Đầu đèo Prenn, Đường 3 tháng 4, phường 3, tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Văn Mai Hương – Tama – Bùi Dương Thái Hà – LuLu Lola Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Phương Linh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Vũ Cát Tường – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ