Lululola tháng 5

LỊCH DIỄN THÁNG 5/2024 TẠI LULULOLA ĐÀ LẠT

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Hà Nhi Concert – LuLuLoLa – 11/05

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 600,000đ

Phương Linh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHƯƠNG LINH – QUỐC THIÊN 27.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Phan Mạnh Quỳnh – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 400,000đ

LÂN NHÃ – VŨ THẢO MY 21.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

PHAN MẠNH QUỲNH – THÙY CHI 20.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 400,000đ

Tuấn Hưng – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

TUẤN HƯNG – HÀ NHI 14.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Bùi Lan Hương – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 300,000đ

BÙI LAN HƯƠNG 12.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 300,000đ

TRUNG QUÂN IDOL & KHÁCH MỜI 26.05

Đầu đèo Prenn, Đường 3/4, Phường 3 Tp Đà Lạt

Giá: 350,000đ