Lululola tháng 6

Vũ Cát Tường – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Hà Nhi – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 500,000đ

Jimmii Nguyễn – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Trung Quân Idol – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ

Bằng Kiều – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 550,000đ

Trịnh Thăng Bình – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 300,000đ

Lê Hiếu – LuLu LoLa Show

Đường 3/4, Đồi Ca Ri Dê, Đà Lạt

Giá: 350,000đ