4 . Giá tour💐

✅Giá tour: Xe 4 chỗ: 3.000.000. Xe 7 chỗ 4.000.000đ

✅Số người : 4 người hoặc gia đình nhỏ

Giá trên chưa bao gồm vé vô các khu du lịch (nếu có). Không bao gồm makeup, trang phục.3 1 1

5 . Liên hệ 💐

✅Số điện thoại : 0942424344

✅Facebook: Lâm Khánh Dương