Lululola

04, 12, 2022

"Anh Ơi Ở Lại" từng trải trong giọng hát nội lực của Thảo Trang và sự tuyệt vời của khán giả tại Lululola Show