Amazing tháng 3

Văn Mai Hương – Tăng Phúc – Trương Thảo Nhi – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 600,000đ

Trung Quân – Thùy Chi – Amazing Show

14 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt.

Giá: 700,000đ