Villa Mini

Villa Lasol Khe Sanh Đà Lạt 2 phòng

Hẻm Khe Sanh P10

Giá: 2,500,000đ

Villa Lami Khe Sanh Đà Lạt 2 phòng

Hẻm Khe Sanh P10

Giá: 2,500,000đ

Villa Mini Đà Lạt Thánh Tâm 3 Phòng

Đường Thánh Tâm, Phường 5, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Phan Bội Châu 3 Phòng

Đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Ngô Thi Sỹ 3 Phòng

Đường Ngô Thi Sỹ, Phường 4, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Đặng Thái Thân 2 Phòng

Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Triệu Việt Vương 4 Phòng

Đường Triệu Việt Vương, Phường 3, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Cao Thắng 3 Phòng

Đường Cao Thắng, Phường 7, Thành phố Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Vip Đà Lạt KQH Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân 3 Phòng

Đường Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Center Maika Đà Lạt 1p 2p 3p

Đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Mai Xuân Thưởng 3 Phòng

Đường Mai Xuân Thưởng, Phường 8, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt KQH Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân 3 Phòng

Đường Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ