Villa Mini

Villa Lasol Khe Sanh Đà Lạt 2 phòng

Hẻm Khe Sanh P10

Giá: 2,500,000đ

Villa Lami Khe Sanh Đà Lạt 2 phòng

Hẻm Khe Sanh P10

Giá: 2,500,000đ

Villa Mini Đà Lạt KQH Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân 3 Phòng

Đường Hùng Vương, Phường 11, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Hai Bà Trưng 4 Phòng

Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Nguyên Tử Lực 5 Phòng

Đường Nguyên Tử Lực, Phường 8, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Hải Thượng 3 Phòng

Đường Hải Thượng, Phường 6, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Xô Viết Nghệ Tĩnh 2 Phòng

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Trần Đại Nghĩa 2 Phòng

Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Đồng Tâm 2 Phòng

Đường Đồng Tâm, Phường 4, TP Đà Lạt

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Mai Anh Đào 3 Phòng

Đường Mai Anh Đào, Phường 8, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Phan Bội Châu 5 Phòng

Đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ

Villa Mini Đà Lạt Thánh Tâm 3 Phòng

Đường Thánh Tâm, Phường 5, TP Đà Lạt.

Giá: Liên hệ