Combo Du Lịch Đà Lạt

Combo Resort Đà Lạt Rừng Lá Kim Phòng Deluxe

144B, Đường Vòng Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Giá: 670,000đ

Combo Resort Đà Lạt Rừng Lá Kim Phòng Grand Deluxe Twin

144B, Đường Vòng Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Giá: 730,000đ

Combo Resort Đà Lạt Rừng Lá Kim Phòng Junior Suite Double

144B, Đường Vòng Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Giá: 845,000đ

Combo Resort Đà Lạt Rừng Lá Kim Phòng Family

144B, Đường Vòng Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Giá: 535,000đ

Combo Villa Đà Lạt Resort Rừng Lá Kim

144B, Đường Vòng Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Giá: 825,000đ